Po ponad 25 latach, Firma Konsultingowa WES Wiesław Witek,
oficjalnie zakończyła działalność gospodarczą z dniem 31 grudnia 2021 roku.
(Zobacz archiwum FK WES.)

Dr inż. Wiesław Witek od ponad 25 lat jest rzeczoznawcą SITPNiG
i jako rzeczoznawca SITPNiG świadczył i świadczy nadal usługi w zakresie wiertnictwa oraz maszyn, urządzeń i narzędzi wiertniczych. (Zobacz CV.)

Obecne usługi - tylko na zlecenie lub umowę o dzieło.

Doświadczenie zdobyte na przestrzeni lat pracy zawodowej, cechującej się rzetelnością, kompetencją, fachowością i dyspozycyjnością, oraz współpraca (potwierdzona licznymi referencjami) z Partnerami biznesowymi, gdzie zaufanie, solidność, profesjonalizm oraz obiektywizm są wartościami, które liczą się najbardziej, będą najlepszą gwarancją na wywiązanie się ze zleconych zadań.

Jestem do Państwa usług zawsze i wszędzie tam,
gdzie wymaga tego Wasz interes.

Dane kontaktowe:

Wiesław Witek

ul. Warszawska 17
05-504 Złotokłos

Telefon: +48602248759

E-mail: wwitek@fk-wes.pl

Dr inż. Wiesław Witek - CV

Wiesław Witek

Wykształcenie, tytuł naukowy:

2004    Mgr prawa - Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa
1978    doktorat - AGH w Krakowie
1970    Mgr inżynier - AGH w Krakowie,
Wydział Górniczy, specjalność - Wiertnictwo

Przebieg pracy zawodowej:

1995 -            Rzeczoznawca SITPNiG
- od 2022 usługi tylko na zlecenie lub umowę o dzieło
1995 - 2021   Działalność gospodarcza Firma Konsultingowa WES
2002   PGNiG S.A. O/ZRG Krosno - kontrakt w Omanie, konsultant ds. technicznych
2000 - 2002   INVESTGAS S.A. - Dyrektor Inwestycji Górniczych i Eksploatacji
1992 - 2000   PGNiG S.A. - specjalista, Kierownik Działu Techniki Wiertniczej, członek Rady Ratownictwa Górniczego, kontraktacja i zakup urządzeń i technologii dla PGNiG w ramach kredytu Banku Światowego, odbiory sprzętu. Członek R.N i Przewodniczacy R.N. w PN DIAMENT Zielona Góra i PSPW Krosno. V-ce Przewodniczący komisji PKN Nr 31 ds. wdrażania norm obowiązujących w UE. Praca w komisji ds. restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów PGNiG.
1987 - 1992   Praca na kontraktach zagranicznych - Kuwejt, Zair, Indie, Indonezja, Oman - w charakterze Superintendenta - wiercenia, rekonstrukcje głębokich otworów /H2S.CO2/ dla firm Shell, Petrofina, ONGC, MEW.
1983 - 1987   PRWiG Warszawa, Kierownik Działu Wierceń, Z-ca Głównego Inżyniera.
1977 - 1983   Praca na kontrakcie w Libii - wiercenia, rekonstrukcje i eksploatacja głębokich otworów dla firm MOBIL, OXY, AGIP.
1970 - 1977   FMWiG GLINIK w Gorlicach - projektant maszyn, narzędzi i sprzętu wiertniczego, Kierownik Pracowni Projektowej.

Znajomość języków obcych:

angielski   - biegle w mowie i piśmie
niemiecki, rosyjski   - dobrze
francuski   - umiarkowanie

Kwalifikacje zawodowe:

- Rzeczoznawca SITPNiG w zakresie wiertnictwa oraz maszyn, urządzeń
  i narzędzi wiertniczych. Legitymacja Nr 1214 z dnia 21.07.1995r.

- Zatwierdzenia Urzędu Górniczego KRZ dla  przedsiębiorstw wiertniczych
   i podziemnego magazynowania gazu

- Certyfikaty firm zachodnich dot. kursów w zakresie opróbowań otworów
   i zagrożeń erupcyjnych

- Kurs przeciwerupcyjny, H2S.

- Kurs dla Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Certyfikat.

Copyright © WES, 1995 - . All Rights Reserved. poprawny CSS poprawny HTML

go to top