W ramach umowy zlecenia lub umowy o dzieło
oferuję wykonanie usług
z obszarów wymienionych poniżej.

Rozpiętość wymienionych usług w żaden sposób nie ogranicza mojej oferty - jest jedynie podstawą do określenia tematyki konkretnej usługi.

Zapraszam do współpracy.

współpraca
uslugi
uslugi
uslugi
uslugi
  1. tłumaczenia tekstów technicznych i obsługa konferencji, narad i spotkań biznesowych przez świadczenie konsultacji i tłumaczeń symultanicznych
  2. konsultacje, organizacja i prowadzenie szkoleń w zakresie technicznej znajomości języka angielskiego w przemyśle naftowym i gazowniczym
  3. konsultacje i działalność usługowa w zakresie prac naukowo-badawczych w przemyśle naftowym i gazowniczym
  4. konsultacje, opiniowanie i opracowywanie projektów technicznych w zakresie przemysłu naftowego i gazowniczego
  5. konsultacje i nadzór techniczno-organizacyjny prac w przemyśle naftowym i gazowniczym, w tym w szczególności w pracach poszukiwania i eksploatacji złóż oraz podziemnego magazynowania gazu
  6. konsultacje, opiniowanie i opracowywanie projektów oraz ich nadzór dla wierceń geotermalnych, hydrogeologicznych i geotechnicznych
  7. konsultacje i opiniowanie przy współpracy podmiotów prawnych umów cywilno-prawnych, cywilno-prawnych kontraktów w zakresie przemysłu naftowego i gazowniczego
  8. konsultacje i projektowanie w zakresie budowlanym, urbanistycznym i technologicznym, w szczególności branży przemysłu naftowego i gazowniczego
uslugi
uslugi
uslugi
uslugi

W archiwum Firmy Konsultingowej WES jest obszerna informacja o zrealizowanych tematach z branży, w tym wielu tematach rzeczoznawczych.
Zapraszam do zapoznania się z zakładką "Opracowania" w ww. archiwum.

Copyright © WES, 1995 - . All Rights Reserved. poprawny CSS poprawny HTML

go to top