Informacje prawne dot. https://fk-wes.pl/ lub https://www.fk-wes.pl

Firma Konsultingowa WES jest właścicielem praw autorskich do logo i treści zawartych na stronach https://fk-wes.pl lub https://www.fk-wes.pl.

Powielanie lub odtwarzanie jest dozwolone pod warunkiem podania źródła (© WES)
oraz adresu strony internetowej (https://fk-wes.pl).

W przypadkach, kiedy do powielenia lub wykorzystania informacji tekstowych lub multimedialnych (obraz) niezbędne jest uzyskanie uprzedniego zezwolenia właściciela, to zezwolenie takie unieważnia wyżej wymienione zezwolenie o charakterze ogólnym i wyraźnie wskazuje wszystkie ograniczenia dotyczące wykorzystania.

UWAGA:
dane zawarte w zamieszczonym na stronach internetowych (https://fk-wes.pl lub https://www.fk-wes.pl), CV oraz dane teleadresowe są dobrami osobistymi i jako takie podlegają ochronie prawnej. Użycie ich bez zgody właściciela lub niezgodnie z celem zamierzonym, będzie traktowane jako naruszenie prywatności, zgodnie z art. 24 Kodeksu Cywilnego.

Zawarte na stronach internetowych https://fk-wes.pl/ lub https://www.fk-wes.pl informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości
nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. (art. 71 Kodeksu Cywilnego).

Powrót

Copyright © WES, 1995 - . All Rights Reserved. poprawny CSS poprawny HTML

go to top