WES_referat_2013
  • blank
  • english version
  • wersja polska

WŁAŚCICIEL

wlasciciel  

Firma Konsultingowa WES jest firmą prywatną.
 
Właścicielem firmy jest Wiesław Witek,
 
którego kwalifikacje oraz przebieg pracy zawodowej
przedstawiamy poniżej.

 

Wykształcenie, tytuł naukowy:

2004    Mgr prawa - Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa
1978    doktorat - AGH w Krakowie
1970    inżynier - AGH w Krakowie,
Wydział Górniczy, specjalność - Wiertnictwo

 

Przebieg pracy zawodowej:

1995 -            Rzeczoznawca SITPNiG
od 2022 roku - usługi na zlecenie lub umowy o dzieło
1995 - 2021   Działalność gospodarcza Firma Konsultingowa WES
2002   PGNiG S.A. O/ZRG Krosno - kontrakt w Omanie, konsultant ds. technicznych
2000 - 2002   INVESTGAS S.A. - Dyrektor Inwestycji Górniczych i Eksploatacji
1992 - 2000   PGNiG S.A. - specjalista, Kierownik Działu Techniki Wiertniczej, członek Rady Ratownictwa Górniczego, kontraktacja i zakup urządzeń i technologii dla PGNiG w ramach kredytu Banku Światowego, odbiory sprzętu. Członek R.N i Przewodniczacy R.N. w PN DIAMENT Zielona Góra i PSPW Krosno. V-ce Przewodniczący komisji PKN Nr 31 ds. wdrażania norm obowiązujących w UE. Praca w komisji ds. restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów PGNiG.
1987 - 1992   Praca na kontraktach zagranicznych - Kuwejt, Zair, Indie, Indonezja, Oman - w charakterze Superintendenta - wiercenia, rekonstrukcje głębokich otworów /H2S.CO2/ dla firm Shell, Petrofina, ONGC, MEW.
1983 - 1987   PRWiG Warszawa, Kierownik Działu Wierceń, Z-ca Głównego Inżyniera.
1977 - 1983   Praca na kontrakcie w Libii - wiercenia, rekonstrukcje i eksploatacja głębokich otworów dla firm MOBIL, OXY, AGIP.
1970 - 1977   FMWiG GLINIK w Gorlicach - projektant maszyn, narzędzi i sprzętu wiertniczego, Kierownik Pracowni Projektowej.

 

Kwalifikacje:

  - Języki:- angielski- biegle w mowie i piśmie
   - niemiecki, rosyjski- dobrze
   - francuski- umiarkowanie

 

- Zatwierdzenia Urzędu Górniczego KRZ dla przedsiębiorstw wiertniczych
   i podziemnego magazynowania gazu

 

- Certyfikaty firm zachodnich dot. kursów w zakresie opróbowań otworów
   i zagrożeń erupcyjnych

 

- Kurs dla Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Certyfikat.

 

- Kurs przeciwerupcyjny, H2S.

 

- Rzeczoznawca SITPNiG w zakresie wiertnictwa oraz maszyn, urządzeń
  i narzędzi wiertniczych. Legitymacja Nr 1214 z dnia 21.07.1995r.

 

Poprawny CSS!space
spacePoprawny HTML!

space Copyright © WES, 2004 - . All Rights Reserved.
space

go to top