Copyright © WES, 2004 -

  • blank
  • blank
  • wersja polska

Firma Konsultingowa WES jest właścicielem praw autorskich do logo i treści zawartych na stronach https://fk-wes.pl lub https://www.fk-wes.pl.

Powielanie lub odtwarzanie jest dozwolone pod warunkiem podania źródła (© WES) oraz adresu strony internetowej (https://fk-wes.pl).

W przypadkach, kiedy do powielenia lub wykorzystania informacji tekstowych lub multimedialnych (obraz) niezbędne jest uzyskanie uprzedniego zezwolenia właściciela, to zezwolenie takie unieważnia wyżej wymienione zezwolenie o charakterze ogólnym i wyraźnie wskazuje wszystkie ograniczenia dotyczące wykorzystania.

UWAGA: dane zawarte w zamieszczonym na stronach internetowych (https://fk-wes.pl lub https://www.fk-wes.pl) CV oraz dane teleadresowe są dobrami osobistymi i jako takie podlegają ochronie prawnej. Użycie ich bez zgody właściciela lub niezgodnie z celem zamierzonym, będzie traktowane jako naruszenie prywatności, zgodnie z art. 24 Kodeksu Cywilnego.

Poprawny CSS!space
spacePoprawny HTML!

space Copyright © WES, 2004 - . All Rights Reserved. space

go to top