WES_referat_2013
 • blank
 • english version
 • wersja polska

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

dzialalnosc  

Z biegiem rozwoju Firmy oraz wychodzeniu naprzeciw potrzebom rynkowym Firma Konsultingowa WES poszerzyła znacznie swój zakres działalności, który obejmuje następujące zagadnienia:

 1. tłumaczenia tekstów technicznych i obsługa konferencji, narad i spotkań biznesowych przez świadczenie konsultacji i tłumaczeń symultanicznych

 2. konsultacje, organizacja i prowadzenie szkoleń w zakresie technicznej znajomości języka angielskiego w przemyśle naftowym i gazowniczym

 3. konsultacje i działalność usługowa w zakresie prac naukowo-badawczych w przemyśle naftowym i gazowniczym

 4. konsultacje, opiniowanie i opracowywanie projektów technicznych w zakresie przemysłu naftowego i gazowniczego

 5. konsultacje i nadzór techniczno-organizacyjny prac w przemyśle naftowym i gazowniczym w tym w szczególności w pracach poszukiwania i eksploatacji złóż oraz podziemnego magazynowania gazu

 6. konsultacje, opiniowanie i opracowywanie projektów oraz ich nadzór dla wierceń geotermalnych, hydrogeologicznych i geotechnicznych

 7. konsultacje i opiniowanie przy współpracy podmiotów prawnych umów cywilno-prawnych, cywilno-prawnych kontraktów w zakresie przemysłu naftowego i gazowniczego

 8. konsultacje i projektowanie w zakresie budowlanym, urbanistycznym i technologicznym, w szczególności branży przemysłu naftowego i gazowniczego

 9. inna działalność komercyjna objęta zakresem kwalifikacyjnym zgodnie z normami Unii Europejskiej
  dzialalnosc1
 
 
 
dzialalnosc2
 
 
 
dzialalnosc3
Poprawny CSS!space
spacePoprawny HTML!

space Copyright © WES, 2004 - . All Rights Reserved. space

go to top