Copyright © WES, 2004 -

Firma Konsultingowa WES jest właścicielem praw autorskich do logo i treści zawartych na stronach http://fk-wes.pl/ lub http://wes.home.pl/.

Powielanie lub odtwarzanie jest dozwolone pod warunkiem podania źródła (© WES) oraz adresu strony internetowej (http://fk-wes.pl/).

W przypadkach, kiedy do powielenia lub wykorzystania informacji tekstowych lub multimedialnych (obraz) niezbędne jest uzyskanie uprzedniego zezwolenia właściciela, to zezwolenie takie unieważnia wyżej wymienione zezwolenie o charakterze ogólnym i wyraźnie wskazuje wszystkie ograniczenia dotyczące wykorzystania.

UWAGA: dane zawarte w zamieszczonym na stronach internetowych (http://fk-wes.pl/ lub http://wes.home.pl) CV oraz dane teleadresowe są dobrami osobistymi i jako takie podlegają ochronie prawnej. Użycie ich bez zgody właściciela lub niezgodnie z celem zamierzonym, będzie traktowane jako naruszenie prywatności, zgodnie z art. 24 Kodeksu Cywilnego.

Poprawny CSS!space
spacePoprawny HTML!

space Copyright © WES, 2004 - . All Rights Reserved. space

go to top